www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Školní družina Bělkovice-Lašťany

Aktuality

Poděkování 

Děkujeme maminkám p. Arbeitové A., p. Arbeitové M., p. Přikrylové M., p. Přikrylové E., p. Flachsové, p. Sedláčkové, p. Kalábové, p. Jílkové a p. Gajdoszové za pomoc při výrobě adventních věnců. Letos maminky pomohly dětem při výrobě 36 adventních věnců. Pomoci si moc vážíme a těšíme se další spolupráci (viz fotogalerie).

329907q98gfwllxm329905ozc0ktfws3

Vánoční strom pro zvířátka

21. 12. 2018 půjdeme do lesa připravit vánoční strom pro zvířátka – děti mohou donést pro zvířátka: seno, jablka, mrkev, chleba …)

329907q98gfwllxm329905ozc0ktfws3

Týden pro šikovné ručičky

V týdnu od 10. do 14. prosince proběhne vánoční vyrábění pro šikovné ručičky:

pondělí 10. 12. 2018 – vyšívané vánoční přání

úterý 11. 12. 2018 – výroba vánočního věnce

středa 12. 12. 2018 – celé Česko zpívá koledy; vánoční záložka

čtvrtek 13. 12. 2018 – papírová baňka

pátek 14. 12. 2018 – anděl z překližky a papíru (veškerý materiál je zajištěn  🙂 )

329907q98gfwllxm329905ozc0ktfws3

Výroba zpěvníčku 

7. 12. si vyrobíme zpěvníček plný koled.

329907q98gfwllxm329905ozc0ktfws3

Poděkování

Děkujeme všem žákům a rodičům, kteří se zapojili do sbírky pro klokánky, o které pečuje paní Veselá. Podařilo se nám nashromáždit velké množství ovesných vloček, tvrdých rohlíků, granulí, ručníků i povlečení (viz fotogalerie). Darované věci byly předány p. Veselé. Množství darů paní ošetřovatelku nesmírně překvapilo a potěšilo. ZA POMOC DĚKUJEME!

329907q98gfwllxm329905ozc0ktfws3

Sbírka pro klokany

V říjnu nám paní ošetřovatelka Veselá, která pracuje v ZOO na Svatém Kopečku, připravila krásné odpoledne ve ŠD s klokany a surikatami. Naše ŠD se rozhodla udělat sbírku pro klokánky, o které paní Veselá pečuje doma i pro klokany v zoologické zahradě. Žáci mohou v případě zájmu nosit ovesné vločky, granule pro králíky (klokani se živí těmito granulemi), tvrdé rohlíky, ručníky, deky, opotřebované povlečení (hlavně povlečení na polštáře slouží k přepravě klokanů). Po skončení sbírky bude vše osobně předáno paní ošetřovatelce Veselé.

Předem děkujeme  za jakoukoliv pomoc těm, kteří si sami pomoci nemohou.

329907q98gfwllxm329905ozc0ktfws3

Výroba adventních věnců

30. 11.  si vyrobíme adventní věnce. Děti si donesou korpus věnce omotaný chvojím, svíčky, bodce na svíčky a ozdoby. Pomoc maminek a babiček vítána – informace u paní vychovatelek

329907q98gfwllxm329905ozc0ktfws3

Výroba podzimního skřítka

23. 11. Výroba podzimního skřítka.

329907q98gfwllxm329905ozc0ktfws3

Výroba větrníku

16. 11.  si vyrobíme větrník. Každoročně se naše ŠD zapojuje do celostátní akce nazvané „VĚTRNÍKOVÝ DEN“. Jedná se o 21. listopad. Připomínáme si, že mezi námi žijí lidé, kteří trpí vážnou a nevyléčitelnou nemocí – CYSTICKOU FIBRÓZOU. Pro takové lidi rozfoukat větrník je velkou překážkou. Právě větrník je symbolem této nemoci. Ivan Trojan je dlouholetým patronem klubu CF. Podporuje klub i jako Anděl páně.

                      

329907q98gfwllxm329905ozc0ktfws3

Svatý Martin

9.11.  Svátek sv. Martina – výroba koně – děti si donesou skleničku (např. od menší tatarské omáčky, majonézy)

329907q98gfwllxm329905ozc0ktfws3

Halloweenská dekorace

2.11. Halloweenská dekorace

329907q98gfwllxm329905ozc0ktfws3

Poděkování

Děkujeme panu Arbeitovi za dovoz dřeva na opékání špekáčků.

329907q98gfwllxm329905ozc0ktfws3

Drakiáda – poděkování

Děkujeme rodičům, prarodičům a sourozencům za pomoc při drakiádě. Zvláštní poděkování patří p. Koblihovi, který zachránil dva utržené draky.

329907q98gfwllxm329905ozc0ktfws3

Poděkování p. Hénarovi

Děkujeme p. Hénarovi, který nám ukázal kovárnu, seznámil nás s kovářským řemeslem a děti si mohly vyrobit hřebík (viz fotogalerie).

329907q98gfwllxm329905ozc0ktfws3

Poděkování p. Dočkalovi

Děkujeme p. Dočkalovi, který nám umožnil se podívat na papoušky a popovídal nám o jejich chovu (viz fotogalerie).

329907q98gfwllxm329905ozc0ktfws3

Pedagogická praxe

Od 1. – 19. 10. probíhá ve školní družině pedagogická praxe studenta Pedagogické fakulty UP O. Januše a studentky střední pedagogické školy A. Kubáčkové.

329907q98gfwllxm329905ozc0ktfws3

Poděkování

Děkujeme paní Haluzové-Němečkové za možnost podívat se na koně a dozvědět se o nich něco nového.

329907q98gfwllxm329905ozc0ktfws3

Opékání špekáčků

26. 10. podzimní úklid školní zahrady spojené s opékáním špekáčků – děti si špekáčky donesou – akce se koná pouze za příznivého počasí.

329907q98gfwllxm329905ozc0ktfws3

Výroba dýně

19. 10. výroba  dýně z krajkového papíru.

329907q98gfwllxm329905ozc0ktfws3

Výroba jablíčka

12. 10. si vyrobíme jablíčko z papírového tácku a starší děti si vyrobí podzimní vázičku.

329907q98gfwllxm329905ozc0ktfws3

Drakiáda

5. 10. proběhne drakiáda – pouze za příznivého počasí.

329907q98gfwllxm329905ozc0ktfws3

Návštěva místní kovárny

V úterý 25. září se půjdeme podívat do místní kovárny za p. Hénarem, který nám ukáže kovárnu a popovídá o kovářském řemeslu.

329907q98gfwllxm329905ozc0ktfws3

Ukončení ŠD v Bělkovicích

V pondělí 24. září končí ŠD v bělkovické škole. Půjdeme se podívat na papoušky (dle počasí).

329907q98gfwllxm329905ozc0ktfws3

Drakiáda

5. 10 proběhne v ŠD drakiáda.

329907q98gfwllxm329905ozc0ktfws3

Návštěva kovárny

V průběhu září se půjdeme podívat do kovárny p. Hénara – datum bude upřesněn.

329907q98gfwllxm329905ozc0ktfws3

Návštěva minifarmy

21. 9. se koná návštěva „minifarmy u Němečků – koně“ – děti mohou koníkům donést jablka, mrkev, suchý chléb. Akce se koná pouze za příznivého počasí.

329907q98gfwllxm329905ozc0ktfws3

Vycházka do lesa

14. 9. se vydáme do lesa a budeme stavět lestní stavby. Akce se koná pouze za příznivého počasí.

329907q98gfwllxm329905ozc0ktfws3

Vycházka po okolí

7. 9. půjdeme na vycházku a prozkoumáme okolí.

329907q98gfwllxm329905ozc0ktfws3

Školné za pobyt ve školní družině (září 2018)
Za pobyt ve školní družině se bude vybírat poplatek 50,- Kč za měsíc – příspěvek na hračky, výtvarný materiál, sportovní potřeby, drobné odměny pro děti. Splatnost může být ve dvou obdobích:

  • září – leden 250,- Kč (splatnost do 31. října 2018)
  • únor – červen 250,- Kč (splatnost do 28. února 2019)
  • nebo jednorázově 500,- Kč na celý školní rok (splatnost do 31. října 2018)
    Částku posílejte na účet číslo 1809659349/0800 VS 200. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.