www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Školní družina Bělkovice-Lašťany

Aktuality

Školní rok 2019/2020

Poděkování

Děkujeme p.Šuraňové za nabídku uskutečnit podzimní opékání špekáčků na jejich zahradě a dědečkovi za milé přivítání a přípravu ohně.

______________________________________________________________________________________________

Změna

Děti si na pátek 11.10. nemusí nosit polínko,jen špekáčky,které budou v krabičce/sáčku/ podepsané.Třeťáci a druháci na budově č.509 odevzdají špekáčky ráno p.Vidrmanové a ta je převeze do Bělkovic.Pan školník pak všechny špekáčky přiveze přímo na zahradu.Budeme opékat u Šuraňů.Je možné,že se trochu opozdíme s příchodem do školy.Děkujeme rodičům za pochopení.

_______________________________________________________________________________________

Poděkování

Děkujeme Aničce,p.Podlešákové a babičce za přípravu a realizaci zábavného odpoledne pro děti.Moc si spolupráce vážíme a děkujeme. 🙂

_________________________________________________________________________________________

Páteční akce – říjen

4.10. půjdeme plnit úkoly s tajenkou,které připravila p. Podlešáková s Aničkou a akce se uskuteční na jejich zahradě. Návrat do ŠD je v

15 hod. Akce se uskuteční pouze za příznivého počasí.

11.10. – opékání špekáčků na hřišti za MŠ-děti si donesou nařezané špekáčky, ráno je odevzdají p.uklízečce,která je dá do ledničky.

Je potřeba donést jedno polínko.Akce se uskuteční pouze za příznivého počasí.

18.10. proběhne v prostorách zahrady MŠ soutěživé odpoledne. Akce se uskuteční pouze za příznivého počasí.

25.10. si vyrobíme podzimní lampičku.Děti si donesou malou/čistou od nálepek/skleničku např. od tatarky nebo přesnídávky.

________________________________________________________________________________________

Poděkování

Děkujeme p.Hénarovi za možnost nahlédnout do jeho království.

___________________________________________________________________________________________

Páteční akce – září

6. 9.  MŠ zahrada

13.9. Návštěva chovatela exotického ptactva

20. 9. Vycházka po okolí

27. 9. Návštěva místní kovárny p. Hénara

_______________________________________________________________________

Poděkování

Děkujeme kolegyním z mateřské školy za možnost pobývat v odpoledních hodinách v rámci školní družiny na zahradě MŠ.

________________________________________________________________________

Školné za pobyt ve školní družině (září 2019)
Za pobyt ve školní družině se bude vybírat poplatek 50,- Kč za měsíc – příspěvek na hračky, výtvarný materiál, sportovní potřeby, drobné odměny pro děti. Splatnost může být ve dvou obdobích:

  • září – leden 250,- Kč (splatnost do 31. října 2019)
  • únor – červen 250,- Kč (splatnost do 28. února 2020)
  • nebo jednorázově 500,- Kč na celý školní rok (splatnost do 31. října 2019)
    Částku posílejte na účet číslo 1809659349/0800 VS 200. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.