www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Školní družina Bělkovice-Lašťany

Aktuality

Školní rok 2019/2020

Omezen provoz ŠD –  19. 3. 2020

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 19. 3. 2020 bude od 13:00 probíhat školení pedagogických pracovníků, včetně vychovatelek.

Z tohoto důvodu bude 19. 3 . 2020 omezen provoz školní družiny. Prosíme Vás tímto, aby děti opustily školu nejpozději v 15:30, s Vámi či samy.

Děkujeme za spolupráci, vedení školy

________________________________________________________________________________________________

Březnové akce

V rámci března- Měsíce knihy, budeme číst každý den jednu českou pohádku. Březen bude také měsícem pohybu. Budeme soutěžit v těchto disciplínách: sedy-lehy, dřepy, driblováni s míčem a skákání přes švihalo. Zapojíme se do výtvarné soutěže místních dobrovolných hasičů. Budeme kreslit obrázky s požární tématikou a obrázky budou vystaveny na Hasičském plese, kde se vyhodnotí tři nejlepší práce.

6.3. – Půjdeme na zahradu MŠ -I.oddělení , kde nám paní chovatelka pejsků ukáže, co s pejsky nacvičila. Konec akce bude v 15.hod. a poté se přesuneme do školy.Předpokládaný příchod do školy bude v 15 : 15 hod.

13.3. – Půjde na zahradu MŠ II. odděleni. Konec akce bude také v 15 hod. a poté se přesuneme do školy. Předpokládaný příchod bude

v 15 : 15 hod.

20.3. – výroba záložky do knížky

27.3. –  výroba velikonočního zajíčka z ponožky/děti si donesou bílou ponožku/

_______________________________________________________________________________________________

Sdělení pro rodiče

Po včerejší schůzce s rodiči v MŠ nastupující 1. třídy, se vedení školy rozhodlo pro zřízení ranní družiny denně od 6:30, s účinností od 1. září 2020.

Ranní družina bude otevřena i pro děti, které navštěvují ŠD z vyšších ročníků (1.- 5. třída).

Mgr. Lubomír Sklenář, ředitel školy

_____________________________________________________________________________________________

Únorové akce

14. 2. – vyrobíme si medvídka z látky

21. 2. – motýlek z bonbónů

28. 2. – smontujeme si panáčka ze šroubků-přívěsek na klíče

_____________________________________________________________________________________________

Poděkování

Děkujeme p.zubařce M.Theimerové za poučné a zároveň zábavné odpoledne.Dozvěděli jsme se zase něco víc o zoubcích ,jak je čistit a vyvarovat se zubním kazům.

_______________________________________________________________________________________________

Lednové pátky

10. 1. – dekorace – ptáček

17.1. – výroba sněhuláčka/skřítka/

24.1. – beseda s p. zubařkou na téma : zubní plak.

______________________________________________________________________________________________

Vánoční punč pro Mš Blanická v Olomouci

V pátek 13.12. jsme byli na vánočním punči u sokolovny.Výtěžek byl věnován Blanické Mateřské školičce v Olomouci, která učí děti s poruchami autistického spektra a dalšími vývojovými vadami.Paní učitelky nám stánek otevřely už ve 14: 30 hod. Zakoupili jsme si punč, dostali jsme drobné dárečky a také sladkosti. Paním učitelkám jsme zazpívali vánoční koledy a předali vánoční zpěvníček a vánoční záložku.Punčování bylo velmi příjemné (viz.fotogalerie).

_______________________________________________________________________________________________

Prosincové akce šd

6.12. si vyrobíme Mikuláše.

11.12. se zapojíme do celostátní akce Česko zpívá koledy,kdy si společně zazpíváme u betlému vánoční koledy.

V týdnu od 9. 12. -13. 12. proběhne ve školní družině Týden pro šikovné ručičky:

9.12. budeme vyrábět vánoční papírovou kytičku a krajkový stromeček.

10.12. – vánoční přáníčko

11.12. – andílek

12.12. – zimní světýlko-děti si donesou dvě skleničky-např.od tatarky

13.12. – vánoční kapřík z těstovin

19.12. půjdeme na hřiště za Mš ozdobit zvířátkům vánoční stromeček-děti si donesou např.:seno,mrkev,jablíčka,kaštany,zrní…….

20.12. -promítání vánoční pohádky

______________________________________________________________________________________________

Poděkování

Děkujeme všem maminkám a babičkám –  p. M.Přikrylová,p E.Přikrylová,p.Kalábová,p.Šuraňová,p.Navrátilová,p.Zagrapanová,p.Jílková a p.Sedláčková nám také utekla výborný koláč.Všem babičkám a maminkám moc děkujeme a v neděli si děti mohou rozsvítit první svíčku na adventním věnci.  (viz fotogalerie)

______________________________________________________________________________________________

Poděkování

Děkujeme místním dobrovolným hasičům p.Zdařilovi st. a p.Zdařilovi ml. za možnost nahlédnout do místní hasičské zbrojnice.

______________________________________________________________________________________________

Poděkování

Děkujeme paní zubařce Markétě Theimerové za poučnou besedu na téma „Jak správně pečovat o zoubky.“ Děti se naučily správně si zoubky čistit a dodržovat ústní hygienu.

______________________________________________________________________________________________

Listopadové pátky

1.11. proběhne ve ŠD beseda s paní zubařkou na téma,,Správná hygiena zoubků“.Děti si donesou zubní kartáček.

8.11. přivítáme sv. Martina a vyrobíme pro něj dekoraci.

15.11. si vyrobíme větrník. Každoročně se naše ŠD zapojuje do celostátní akce nazvané “ VĚTRNÍKOVÝ DEN „.
Jedná se o 21. listopad. Připomínáme si, že mezi námi žijí lidé, kteří trpí vážnou a nevyléčitelnou nemocí – CYSTICKOU
FIBRÓZOU. Pro takové lidi rozfoukat větrník je velkou překážkou. Právě větrník je symbolem této nemoci. Ivan Trojan
je dlouholetým patronem klubu CF. Podporuje klub i jako Anděl páně.

22.11. proběhne beseda s místními hasiči v hasičské zbrojnici.

29.11. budeme vyrábět adventní věnce-děti si donesou chvojím omotaný věnec, ozdoby a krabici na odnesení věnce.

____________________________________________________________________________________________

Poděkování

Děkujeme p.Šuraňové za nabídku uskutečnit podzimní opékání špekáčků na jejich zahradě a dědečkovi za milé přivítání a přípravu ohně.

______________________________________________________________________________________________

Změna

Děti si na pátek 11.10. nemusí nosit polínko,jen špekáčky,které budou v krabičce/sáčku/ podepsané.Třeťáci a druháci na budově č.509 odevzdají špekáčky ráno p.Vidrmanové a ta je převeze do Bělkovic.Pan školník pak všechny špekáčky přiveze přímo na zahradu.Budeme opékat u Šuraňů.Je možné,že se trochu opozdíme s příchodem do školy.Děkujeme rodičům za pochopení.

_____________________________________________________________________________________________

Poděkování

Děkujeme Aničce,p.Podlešákové a babičce za přípravu a realizaci zábavného odpoledne pro děti.Moc si spolupráce vážíme a děkujeme. 🙂

_________________________________________________________________________________________

Páteční akce – říjen

4.10. půjdeme plnit úkoly s tajenkou,které připravila p. Podlešáková s Aničkou a akce se uskuteční na jejich zahradě. Návrat do ŠD je v

15 hod. Akce se uskuteční pouze za příznivého počasí.

11.10. – opékání špekáčků na hřišti za MŠ-děti si donesou nařezané špekáčky, ráno je odevzdají p.uklízečce,která je dá do ledničky.

Je potřeba donést jedno polínko.Akce se uskuteční pouze za příznivého počasí.

18.10. proběhne v prostorách zahrady MŠ soutěživé odpoledne. Akce se uskuteční pouze za příznivého počasí.

25.10. si vyrobíme podzimní lampičku.Děti si donesou malou/čistou od nálepek/skleničku např. od tatarky nebo přesnídávky.

________________________________________________________________________________________

Poděkování

Děkujeme p.Hénarovi za možnost nahlédnout do jeho království.

___________________________________________________________________________________________

Páteční akce – září

6. 9.  MŠ zahrada

13.9. Návštěva chovatela exotického ptactva

20. 9. Vycházka po okolí

27. 9. Návštěva místní kovárny p. Hénara

_______________________________________________________________________

Poděkování

Děkujeme kolegyním z mateřské školy za možnost pobývat v odpoledních hodinách v rámci školní družiny na zahradě MŠ.

________________________________________________________________________

Školné za pobyt ve školní družině (září 2019)
Za pobyt ve školní družině se bude vybírat poplatek 50,- Kč za měsíc – příspěvek na hračky, výtvarný materiál, sportovní potřeby, drobné odměny pro děti. Splatnost může být ve dvou obdobích:

  • září – leden 250,- Kč (splatnost do 31. října 2019)
  • únor – červen 250,- Kč (splatnost do 28. února 2020)
  • nebo jednorázově 500,- Kč na celý školní rok (splatnost do 31. října 2019)
    Částku posílejte na účet číslo 1809659349/0800 VS 200. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.